ŠIKANA

Šikana je patologický jev a může se vyskytovat v podstatě všude.

Zajistíme Identifikaci šikany respektive agresora a oběti. Jinými slovy: nejdeme šikanu třeba ve třídě, vybereme několik podezřelých lidí necháme si nakreslit nějaké obrázky. Na základě výsledků z kreseb, řeči těla zúžíme výběr lidí na 4 kde bude z 95% agresor a oběť.

Po krátkém rozhovoru vyčleníme agresora a oběť. Oběti je poskytnuta základní psychologická intervence a ochrana. Dále je postupováno podle směrnic zákona.

Celý proces trvá 1-2 týdny.

Mé zkušenosti: 10 let analyzování chování agresora a oběti, vytyčeno na 500 agresorů zhruba 350 obětí.

Spolupráce s MP Karlovy vary. 

Profilování a analýza chování 1 cyklus 4500.-Kč/ 1-2 týdny.