Pravidla pro hlídání dětí.

  • Dítě nemá vážné tělesné a zdravotní postižení, kdy je nutné zajistit specializovaný doprovod.
  • Díte již nepotřebuje plenu. 
  • Rodič, nebo zákonný zástupce MUSÍ v registračním formuláři uvést informace o možnosti zhoršení zdravotního stavu dítěte jako je například astma, epilepsie, cukrovka a o tomto stavu informuje personál. 
  • Nedílnou součástí je sdělení ohledně ALERGIÍ, na léky a potraviny.
  • Dítě může být umístěno v centru  po celou otvírací dobu, pouze s tím, že bude mít své jídlo.  ve výjimečných případech domluva s personálem s povolením vedoucího centra.
  • Centrum není školka.
  • Centrum může být otevřeno i o víkendu pouze za předpokladu, že zde bude minimálně 5 dětí minimálně na 2 hodiny. 
  • 2x měsíčně bude v centru probíhat canisterapie (terapie psem), pro tento účel je nutné písemné svolení rodičů.