Domácí morče

Na obrázku je morče, aby nikdo neviděl, na co se koukáte a že hledáte pomoc.


Domácí násilí probíhá doma  v soukromí a známí o něm většinou nemají ani páru. Trvá dlouho a tiše. Jediní kdo oněm asi vědí, jsou sousedé, ale i oni mají strach s ohrožení jejich života a zdraví, tak jen tiše přihlíží. Probíhá tiše a nenápadně jako šikana.

Agresor svou oběť bije, ponižuje, plive na ní a neustále jí opakuje, že je "tvor", který pro nikoho nemá cenu a jakékoliv snahy o pomoc pro ní nemají cenu, protože jí nikdo nepomůže.  Domácí násilí je i psychologickým vlivem- ponižováním, nebezpečným vyhrožováním, pokud by mělo dojít k radě a pomoci je vyhrožováno tím, že ublíží dětem. Za nějakou dobu si agresor naprosto podmaní svou oběť, taje naprosto pod jeho vlivem a věří mu. Po nějaké době oběť začíná chránit, hájit svého agresora. Domácí násilí je závažný trestný čin. Oběť si může nést následky celý život, nebo její návrat do psychického stavu PŘED může být dlouhý.

Poku toto prožíváte a potřebujete řešit tento stav a pomoc:

Pošlete SMS s heslem " HELP " NA ČÍSLO 776 390 012. vypněte vyzvánění, Přijde Vám sms s adresou, kam se v bejližší době dostavíte. (Karlovy Vary) a celou nebezpečnou záležitost vyřešíme.

pokud se nacházíte v přímém ohrožení života VOLEJTE POLICI.

Mají stanoveno zákonem, že věc musí vyšetřit a provést preventivní opatření v rámci ochrany života a zdraví!

Pokud jsou v rodině i děti. Přiveďte je také. Nemusíte se bát. Veškeré naše kroky, budou diskrétní a agresor se o nich do poslední chvíle nedozví.

Co o tom říká zákon. 

§ 199 Trestního zákona - Týrání osoby žijící ve společném obydlí......

§ 21 Zákon o polici - vykázání agresora z obydlí na dobu 10 dnů.

Do této doby soud rozhodne o předběžném opatření. 

Od chvíle oznámení PČR záležitost řeší státní orgány (stíhání) a pověření odborníci.( psychologická pomoc ) .